In verband met vermeend onrechtmatig gebruik van de naam Waarschip en het auteursrecht op Waarschiptype’s volgens Dhr. R. Niezen van Nieko Beheer BV. ( handelend onder Nautisch Centrum Delfzijl ) hebben wij ons, vanwege een door hen tegen onze werf aangespannen kort geding over dit gebruik, tijdens de afgelopen periode terughoudend opgesteld ten aanzien van ondermeer marketing en publiciteit, waaronder ook via onze site.
 
In een kort geding vonnis op 6 sept j.l. heeft de rechter uitgesproken dat wij sinds onze overname van de Waarschipwerf in 1999 geheel rechtmatig deze merknaam voeren en geen auteursrechten schenden.
Met deze uitspraak hoeven wij ons niet meer terughoudend op te stellen en kunnen wij al onze activiteiten weer met volledige inzet voortzetten.
Ook worden hierdoor vermeldingen van anderen, ondermeer via het internet, ontkracht.
 
U kunt hier een korte samenvatting met de hoofdzaken van dit vonnis bekijken.
Op verzoek kunt u inzage verkrijgen in het volledige vonnis.

Aufgrund des von Herrn R. Niezen von Nieko Beheer BV ( Nautisch Centrum Delfzijl ) angestrengten Eilverfahrens gegen das vermeindlich unrechtmässige Führen des Namens "Waarschip"und des damit verbundenen vermeindlichen Urheberrechtsverstosses der Schiffstypen hatten wir uns in der vergangenen Zeit in Bezug auf Marketing und Publizität bis zur richterlichen Entscheidung zurückgehalten.

Seit dem 06. September diesen Jahres wurde nun auch im Urteil des Eilverfahrens richterlich festgestellt, dass wir seit Übernahme der Werft im Jahre 1999 den Markennamen rechtmässig führen und auf unsere Schifftypen das Urheberrecht haben.
Mit diesem Urteil besteht kein Grund mehr zur Zurückhaltung, und wir können unsere Aktivitäten mit vollem Einsatz wieder aufnehmen.
Mit diesem Urteil sind auch andere Mitteilungen, auch via Internet, entkräftet.
Auf unserer Site können Sie eine Zusammenfassung von den Hauptsachen downladen.
Falls gewünscht können Sie Einsicht bekommen in das vollständige Urteil.

Waarschipnieuws